Adwokat od rozwodów Warszawa

Adwokat od rozwodów Warszawa

Adwokat od rozwodów Warszawa: czy do sprawy rozwodowej jest nam potrzebny pełnomocnik? Po tym, jak podejmiemy decyzję na temat wzięcia rozwodu z małżonkiem, jest to jedno spośród pierwszych pytań przychodzących nam do głowy. Usługi prawników są drogie, a przecież nas czekają koszty związane z założeniem rozwodowej sprawy w sądzie, alimentami albo wykazującymi związek z utrzymywaniem potomstwa, jak również nierzadko przeprowadzką. Nie ma w tym nic dziwnego, iż pragniemy zaoszczędzić, a pierwszym ze zbędnych luksusów wydaje się być pełnomocnik.

Czy zatem możliwe jest wzięcie rozwodu bez pomocy adwokata?

Adwokat od rozwodów WarszawaOdpowiedź będzie bardzo prosta – oczywiście, iż możemy występować bez profesjonalnego pełnomocnika w sądzie. Niemniej jednak, sąd nie ma obowiązku udzielania nam pouczeń, wyłącznie z tego powodu, iż występujemy bez adwokata. Udzielenie pouczenia, będzie zawsze zależeć od uznania danego sądu. Kiedy występujemy samodzielnie w roli strony sprawy rozwodowej, musimy zawsze stosować się do formalnych wymogów określanych w przepisach odnośnie cywilnej procedury. Znaczy to tyle, iż nasze procesowe pisma, składane na rozprawach i po nich, jak również wypowiedzi kierowane w stronę sądu czy pytania zadawane osobom będącym świadkami, muszą nierzadko spełnić identyczne wymagania, jakie dotyczą pełnomocników.

Ponadto, na sądowej sali możemy zabierać głos wyłącznie w wypadkach wskazanych w przepisach cywilnej procedury i tylko w wyznaczonym zakresie. Brak zastosowania się do takich wymogów, prowadzić może do niezbyt miłych konsekwencji. Musimy również zdawać sobie sprawę, iż sędzia, jak również sądowi urzędnicy muszą pozostawać bezstronni. Zatem nie możemy liczyć na to, iż osoby te będą nam udzielały prawnych porad, które mogłyby mieć wpływ na wymienioną bezstronność lub pomóc podczas rozprawy. 

Jakie czynności musimy wykonywać w trakcie sprawy rozwodowej?

Poniżej wskażemy co najmniej kilka czynności, które trzeba będzie wykonać w zakresie naszej sprawy rozwodowej. Niewątpliwie nie jest to lista wyczerpująca, gdyż każdy przypadek jest zupełnie inny, a wymagania wybranych sędziów nieraz mogą nas zaskoczyć i zmuszają do konsultacji przypadku z pełnomocnikami. Niemniej jednak, na pewno powinniśmy pozostać gotowi na większą część spośród wymienionych poniżej przypadków:

 • po pierwsze musimy przygotować właściwy pod formalnymi względami pozew rozwodowy, lub też odpowiedź na taki pozew od strony przeciwnej,
 • do przygotowanych wcześniej procesowych pism musimy przygotować właściwe załączniki, jak również złożyć prawnie wymagane odpisy załączników oraz pism,
 • musimy też przygotować wniosek na poczet zabezpieczenia powództwa odnośnie do alimentów albo kontaktów z naszymi dziećmi. Odpowiedź na tego rodzaju wnioski, a czasami nawet zażalenie do sądu apelacyjnego, również będą naszym udziałem,
 • wziąć udział w rozprawie sądowej, na której winniśmy ustnie przedstawić własne stanowisko w sprawie, jak i ustosunkować się do żądań oraz twierdzeń drugiego małżonka,
 • zapoznać się dokładnie z orzeczeniami sądu, w którym zamierzamy złożyć nasze papiery rozwodowe. Warto wówczas odszukać sprawy podobne do naszej,
 • sformułować w prawidłowy sposób żądanie w zakresie sposobu rozwiązania naszego związku małżeńskiego, wysokości należnych nam alimentów, jak i zasad co do sprawowania władzy i opieki rodzicielskiej nad dziećmi. Musimy także uzasadnić swoje żądania przytaczając właściwe stwierdzenia, jak i fakty na poczet ich poparcia,
 • w określonych przez prawo terminach odpowiadać na wszelakie sądowe pisma, w tym tyczące się formalnych braków w pismach procesowych, alternatywnych sposobów na rozwiązywanie sporów, itd., 
 • na żądanie sądu przedstawić właściwą dokumentację, jak chociażby akt z urzędu stanu cywilnego, projekt wychowawczego porozumienia, podatkowe deklaracje, czy też wyciągi z bankowych rachunków,
 • mieć przygotowane oraz posegregowane kserokopie każdego pisma oraz dowodów składanych wcześniej do sądu, aby podczas rozprawy być gotowym do udzielania sędziemu wszelakich wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania mające związek z treściami i znaczeniem złożonych przez nas dokumentów,
 • dokładnie określić dokumentację, w której posiadaniu pozostaje nasz małżonek, a których przedstawienie może mieć duży wpływ na rezultaty w sprawie,
 • określić dowodowe tezy, które zamierzamy wykazać powołując dowody z przesłuchań świadków.

Jak można zauważyć, istnieje kilka kwestii koniecznych do przypilnowania i to bez względu na to czy jesteśmy pozwani, czy to my występujemy o rozwód w Warszawie. Miejmy, jednak na uwadze, co zostało tutaj napisane. Nie jest naszym obowiązkiem zatrudnianie profesjonalnego pełnomocnika do rozwodu. Na internetowych forach lub wśród znajomych nam osób, z pewnością znajdziemy wiele historii na temat tego, jak ktoś bardzo dobrze poradził sobie podczas rozwodu przed sądem bez pomocy adwokata. Dzięki takim informacjom, samodzielne reprezentowanie się przed sądem, na pewno będzie łatwiejsze. Jeśli jednak nie czujemy się kompletnie na siłach, aby takiemu zadaniu podołać, lepiej skorzystać z usług adwokata.