Adwokat Toruń

Adwokat Toruń

Adwokat Toruń: jeśli trafiłeś na moją stronę, najprawdopodobniej potrzebujesz usług adwokata w Toruniu. Pamiętaj, nie wierz reklamom, które obiecują 100% skuteczność, a także obiecują wygranie Twojej sprawy. Tylko nieprofesjonaliści mogą to zaoferować. Kompetentny adwokat może jedynie ocenić perspektywy Twojej sprawy i wykonać swoją pracę, ale decyzję nadal podejmuje sędzia. Pracując jako adwokat nigdy nie obiecuję 100% wygranej. Jedyne co mogę obiecać to to, że świadczę usługi profesjonalnie i sprawnie, zrobię wszystko co adwokat może i powinien zrobić w Twojej sprawie.

Zasadą pracy rzetelnego adwokata jest, aby nigdy nie marnować pieniędzy klientów. Jeśli Twoja sprawa jest beznadziejna, poinformuje Cię o tym i spróbuję zaoferować inne opcje, aby osiągnąć pożądany skutek prawny. Dołącz do grona zadowolonych klientów, nie przegap najlepszych szans na rozwój swojego biznesu lub wygranie sprawy jako osoby prywatnej. W swojej pracy kieruje się tym, że gwarantuję pełną poufność informacji, które poznaję w trakcie współpracy z klientami.

Pracuję jako adwokat w Toruniu i kieruję się interesami swoich klientów, zapewniam im profesjonalną pomoc prawną. Jako adwokat rozumiem wagę powierzonej misji pomagania ludziom w trudnych momentach ich życia. Jestem pewny, że w najbardziej pozornie beznadziejnej sytuacji, przy znajomości prawa i jego prawidłowym stosowaniu, można znaleźć najlepsze wyjście.

Co składa się na ofertę adwokata z Torunia?

Usługi realizowane przeze mnie zapisane są w umowie o świadczenie pomocy prawnej, która jest umową cywilnoprawną zawieraną w prostej formie pisemnej pomiędzy adwokatem i zleceniodawcą. Jako adwokat w Toruniu pobieram opłatę, która jest ustalana za zgodą stron i może uwzględniać wielkość i złożoność pracy, czas potrzebny do jej wykonania, doświadczenie i kwalifikacje, termin, stopień pilności pracy oraz inne okoliczności.

Prawo rodzinne w ofercie adwokata w Toruniu

adwokat ToruńW rodzinie zwykle stawiamy na główny fundament – miłość. Jednak stosunki rodzinne często stają się problematyczne i wiążą się z poważnymi kwestiami prawnymi: o podział majątku nabytego w rodzinie, o utrzymanie i wychowanie dzieci, o utrzymanie małżonków (byłych małżonków). Pracując jako adwokat w Toruniu pomogę zrozumieć wszystkie okoliczności, chronić Twoje interesy oraz interesy Twoich bliskich.

Małżonkowie lub przyszli małżonkowie mają prawo zawczasu decydować o losach swoich stosunków majątkowych – intercyza małżeńska. W tym celu ustawodawca przewiduje możliwość zawarcia umowy małżeńskiej majątkowej, dziś coraz bardziej popularnej. Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu tych i innych problemów prawnych z zakresu stosunków rodzinnych.

Usługi adwokata w Toruniu w sprawach cywilnych

Tę kategorię sporów można wyróżnić raczej warunkowo, ponieważ niektóre spory cywilnoprawne, jeśli istnieją odpowiednie oznaki, można przypisać na przykład dziedziczeniu, rodzinie, mieszkaniu itp.

Lista usług z zakresu prawa cywilnego:

 • Ochrona praw konsumentów.
 • Zadośćuczynienie za krzywdę (majątkową, moralną, na życiu i zdrowiu).
 • Windykacja zaległych należności na podstawie zawartych wcześniej umów.
 • Odzyskanie mienia pochodzącego z nielegalnego wejścia w jego posiadanie.
 • Udział w innych sprawach cywilnych, w tym sporach rodzinnych, pracowniczych, spadkowych, mieszkaniowych i gruntowych.
 • Jako adwokat w Toruniu reprezentuję klienta w sądzie wykonując:
 • Zebranie niezbędnych dowodów.
 • Przygotowanie i złożenie pozwu.
 • Udział w postępowaniu przygotowawczym.
 • Udział w posiedzeniu sądu.
 • Przygotowywanie i składanie petycji.
 • Uzyskanie orzeczenia sądu i tytułu egzekucyjnego.
 • Przygotowanie i wniesienie skargi kasacyjnej.
 • Udział w posiedzeniu sądu apelacyjnego.

Spory pracownicze w zakresie oferty adwokata w Toruniu

W przypadku sporu pracowniczego pracodawca często znajduje się w korzystniejszej sytuacji niż pracownik. Prawnicy są po stronie pracodawcy, ma on możliwość przedłożenia do sądu dokumentów potwierdzających jego stanowisko. Może także negować wygórowane i nieuzasadnione żądania pracownika. Z tych względów rozstrzyganie sporów pracowniczych zawsze wymaga udziału adwokata. Jako kompetentny adwokat w Toruniu wiem, jakie przepisy prawa należy zastosować i jakich dowodów użyć w danej sytuacji.

Usługi realizowane w sporach pracowniczych:

 • Przywrócenie pracownika do pracy.
 • Zmiany terminu i treści przyczyny zwolnienia.
 • Unieważnienie nakazu nałożenia sankcji dyscyplinarnej.
 • Odzyskanie zaległości płacowych.
 • Odzyskanie odszkodowania pieniężnego za szkody moralne itd.

Postępowanie karne w gestii adwokata w Toruniu

Głównym celem mojej pracy jako adwokata w Toruniu w sprawie karnej jest ochrona podejrzanego i oskarżonego. Jako obrońca jestem zobowiązany do zidentyfikowania okoliczności, które uzasadniają winę oskarżonego lub ograniczają jego odpowiedzialność. Wszystkie podejmowane kroki prawne konsultuję z klientem a mają one na celu jego ochronę, ponadto nie zajmuję stanowiska sprzecznego z interesami oskarżonego. Jako obrońca karny mogę również reprezentować interesy ofiar przestępstw. Jest to nie mniej ważny obszar mojej działalności, gdyż interesy pokrzywdzonego często odsuwane są na bok, nie poświęca się im należytej uwagi. Tymczasem orzecznictwo sądowe w wielu sporach cywilnych jest bezpośrednio uzależnione od realizacji praw pokrzywdzonego w procesie karnym.