Co powoduje uzależnienie od narkotyków

Co powoduje uzależnienie od narkotyków

Co powoduje uzależnienie od narkotyków – jest to niezwykle ciężka choroba, a w szczególności, jeżeli mówimy o tak zwanych narkotykach ciężkich lub inaczej zwanych narkotykami twardymi. Wspomnieliśmy tutaj o tak zwanych narkotykach twardych, ponieważ narkotyki twarde i miękkie, jest to jedna z wielu metod podziału narkotyków.

W rzeczywistości jest to jeden z opisów najbardziej ogólnych i jest on w zasadzie spowodowany tym, że między innymi w Holandii, wiele lat temu zalegalizowano narkotyki i z tego powodu, zaczęto dzielić narkotyki na legalne oraz nielegalne, czyli na narkotyki, jakie zwiemy miękkimi oraz na narkotyki twarde.

W większości przypadków do narkotyków ciężkich zaliczamy heroinę, amfetaminę oraz metaamfetaminę. Mamy tak naprawdę ich więcej, jednak trzy wymienione tutaj, są to substancje najczęściej zażywane ze wszystkich tak zwanych narkotyków twardych. Powiedzmy sobie teraz, w jaki sposób dzieje się to, że ludzie się w ogóle od substancji uzależniają.

Leczenie osób uzależnionych od narkotyków

Zanim przejdziemy do tego, aby wyjaśnić, dlaczego w ogóle ludzie od narkotyków się uzależniają, powiemy sobie nieco o tym, w jaki sposób leczenie uzależnień narkotykowych przebiega. Narkotyków jest bardzo wiele rodzajów i w zależności od tego, jak odnosi się do danych substancji prawo, to niektóre substancje nazywamy narkotykami, a inne nazywamy w sposób inny. Tak naprawdę powinniśmy się na to patrzeć w sposób nieco inny, czyli na przykład alkohol powinien być traktowany na równi z innymi narkotykami, ponieważ również jest silnie uzależniający i jego zażywanie, może mieć równie dramatyczne konsekwencje. Podobnie jest z wieloma lekami. Zresztą popularne określenie narkotyków, czyli “drugs”, bierze się z angielskiego określenia leków, czyli “drugs”. Osoba, która zażywa nałogowo heroinę, amfetaminę lub metaamfetaminę, jest w zasadzie skazana na to, aby leczyć się w różnego rodzaju ośrodkach leczenia uzależnień. Bardzo często muszą to być zamknięte ośrodki leczenia uzależnień od narkotyków, gdzie stosowane są skuteczne terapie leczenia uzależnień. Potoczne myślenie o tym, że aby rzucić w ogóle nałóg za pomocą tak zwanej silnej woli, jest z gruntu niewłaściwe, ponieważ w ostatnich latach bardzo często, różnego rodzaju badania psychologiczne udowodniły, że coś takiego jak silna wola po prostu nie istnieje. Zamknięty ośrodek leczenia uzależnień narkotykowych oraz dobrze dobrana terapia dla osób uzależnionych od narkotyków to jest klucz do sukcesu. Za nałóg musimy się zabrać w odpowiedni sposób i tak naprawdę jedyną odpowiedzią na to jest odpowiednia terapia dla uzależnionych od narkotyków. Bardzo często jest to też związane z tym, że taka osoba musi się poddać leczeniu w zakładzie zamkniętym. Jeżeli chodzi o substancje, które najsilniej uzależniają zarówno fizycznie, jak i psychicznie, to leczenie uzależnień od narkotyków w takim ośrodku to jest czasem jedyne skuteczne rozwiązanie.

Czynniki fizjologiczne uzależnienia

Co powoduje uzależnienie od narkotyków
Co powoduje uzależnienie od narkotyków

W pierwszej kolejności powiemy sobie o rzeczach, które leżały u podwalin leczenia osób uzależnionych. Czyli chodzi tu przede wszystkim o różnego rodzaju terapie detoksowe, które miały na celu odciąć chorego od substancji, która go uzależniła, na tak długi okres, aby organizm przestał czuć skutki niedoboru tych substancji, czyli inaczej przestał czuć głód narkotykowy. Niektóre narkotyki mają tak silny wpływ na nasz organizm, że po zażyciu jednej lub dwóch dawek, odczuwamy już pierwsze skutki uzależnienia. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że narkotyki są to substancje psychoaktywne, i działają na nasz mózg i na różnego rodzaju receptory, na przykład receptory dopaminy i działają tak, że nasze mózgi odbierają to działanie jako działanie pozytywne i zaczynają domagać się, coraz częściej stymulacji za jej pomocą. Jeżeli zażywamy taką substancję regularnie, wówczas organizm w zasadzie nie jest w stanie na przykład wydzielać dopaminy, bez udziału stymulantów, którym jest narkotyk i wówczas, mamy do czynienia z tak zwanym głodem narkotykowym.

Czynniki psychologiczne

Ostatnie badania pokazały, że wiele uzależnień, na przykład niezwiązanych stricte z zażywaniem substancji, są równie silne, jak te które są związane z działaniem narkotyków. Doprowadziło to do wniosków takich, że oprócz silnego działania uzależniającego fizycznego, nałóg jest to również różnego rodzaju uzależnienie behawioralne. Dzieje się tak, ponieważ wiele z zachowań, które w życiu wykonujemy, jest tak naprawdę zautomatyzowanych i działa tutaj tak zwana pętla nawyku. Jeżeli jesteśmy w stanie zażywać narkotyki przez wiele lat, to tak naprawdę jest to w dużej mierze wynikiem tego, że powstała pętla nawyku zażywania narkotyków. Pętla taka wiąże się z tym, że musimy mieć odpowiedni wyzwalacz, a następnie zażywamy narkotyki i otrzymujemy odpowiednią nagrodę. Jeżeli uda nam się, chociażby wyeliminować stres, no to wówczas możemy osłabić, ponieważ stres bywa częstym wyzwalaczem. Warte podkreślenia jest również to, że detoks również działa po części na stronę psychologiczną, ponieważ w najnowszych badaniach wykazano, że głód narkotykowy może działać jako swego rodzaju wyzwalacz, czyli uzależnienie fizyczne może być mocno powiązane również z uzależnieniem behawioralnym.