Czym jest konsultacja psychologiczna?

Czym jest konsultacja psychologiczna?

Czym jest konsultacja psychologiczna? Konsultacja psychologiczna to pierwsze spotkanie psychologia z osobą, która się zgłasza po pomoc. Spotkanie to odbywać się może z jedną osobą, ale także może to być terapia dla par czy też terapia rodzinna. Konsultacja psychologiczna to rutynowe działanie, ale jak najbardziej konieczne. Ma ono na celu rozpoznanie wstępne życiowej sytuacji oraz także sytuacji emocjonalnej pacjenta. Psycholog terapeuta musi dobrze poznać pacjenta oraz także zdiagnozować problemy go dręczące. Dopiero takowym rozpoznaniu wstępnym zdecydować może o wszelkich sposobach dalszego postępowania.

Konsultacje psychologiczne – ich rola oraz przebieg

pomoc psychologiczna Gdynia
pomoc psychologiczna Gdynia

Obecnie z wiadomych przyczyn prowadzone są konsultacje psychologiczne online. Jednak pragniemy się skupić na tradycyjnych konsultacjach psychologicznych. Dzięki konsultacji psychologicznej psycholog poznaje sytuację życiową osoby, która zgłasza się po pomoc. Jednocześnie daje możliwość zidentyfikowania wszelkich przyczyn problemów, z jakimi ta osoba się boryka. Czasem do zebrania wszelkich potrzebnych informacji, które ułatwiają postawienie diagnozy odpowiedniej potrzeba więcej niż jednego spotkania. Dopiero gdy psycholog posiada wszelkie niezbędne informacje i wstępnie mając przyczynę zdiagnozowania problemów, które dręczą pacjentów, może zaproponować wszelkie sposoby psychologicznej sposoby. To nasz dobry psycholog decyduje o tym, czy problem z którym się borykamy ma podłoże indywidualne, czy też jest wynikiem sytuacji w rodzinie bądź aktualnym związku. Psycholog następnie podejmuje decyzję o formie psychologicznej pomocy. Może to być wsparcie, psychoterapia czy też interwencja kryzysowa. Podejmowana jest także decyzja o tym czy konsultacja innego specjalisty jak seksuologa, pedagoga, lekarza medycy czy też terapeuty uzależnień jest konieczna. Niektóre problemu nie mają jedynie psychicznego podłoża.

Odczucia pacjenta

Czym jest konsultacja psychologiczna?
Czym jest konsultacja psychologiczna?

Nie wolno nam zapominać o jeszcze jednym niezmiernie ważnym aspekcie, który wiąże się z konsultacją psychologiczną. Sama konsultacja jest doświadczeniem podczas, które nie tylko psycholog zapoznaje się z całą historią oraz także z problemami pacjenta, ale pacjent ma także okazję zapoznania się z psychologiem oraz z jego gabinetem. Pacjent dzięki temu jest w stanie określić czy psycholog jest dla niego jak najbardziej dobrą osobą, czy czuje się z nim w pełni bezpiecznie, czy też będzie mógł mu zaufać oraz także z nim normalnie współpracować. Pacjent także może doświadczyć poczucia pewnej ulgi związanej z podzieleniem się oraz także częściowym oddaniem emocji, myśli związanych z problemem. Musimy pamiętać, że nigdy konsultacja psychologiczna nie jest spotkaniem, które dany problem rozwiązuje. Jednak daje możliwość ustalenia konkretnego kierunku ewentualnej pomocy. Po samej konsultacji pacjent podejmuje decyzję czy oraz także w jakim konkretnie zakresie ma zamiar podjąć współpracę z psychologiem. Zatem podsumowując, konsultacja psychologiczna jest zawsze pierwszym elementem całego procesu psychologicznej pomocy. Tworzy jak najbardziej możliwość postawienia diagnozy wstępnej, a na dodatek możliwość zapoznania się pacjenta z psychologiem oraz poniekąd także doświadczenia ulgi po powierzeniu innej osobie (zaufanej osobie) swoich wewnętrznych problemów.

W jakich sytuacjach należy się zdecydować na przeprowadzenie konsultacji psychologicznej?

psychoterapia małżeńska Gdynia
psychoterapia małżeńska Gdynia

Odpowiadając na powyższe pytanie można poniekąd bazować na tym wszystkim, co wyżej zostało już powiedziane. Na konsultację psychologiczną można się zgłosić zawsze w każdym przypadku, kiedy tylko ktoś się zgłosi po pomoc do psychologa. Raczej nie potrafimy sobie wyobrazić sytuacji, w którym lekarz rozpoczyna leczenie oraz przepisywanie leków i to bez uprzedniego zbadania dokładnego danego pacjenta. Bardzo podobnie jest z psychologiem. Psycholog obowiązkowo musi rozpoznać życiową sytuację ludzi, którzy do niego się zgłaszają, zanim podejmie decyzję o konkretnym rodzaju pomocy. Jednak dla osób, które pragną większego skonkretyzowania można powiedzieć, że konsultacja psychologiczna jest przeznaczona dla osób, które zmagają się z: zaburzeniami lękowi, zaburzeniami nerwicowymi, depresją Czy też afektywną chorobą Dwubiegunową. Pomoże także z problemami w relacjach partnerskich. Można tutaj wymienić rozstanie, zdradę czy też po prosu konflikty. Na konsultację psychologiczną powinny się także zdecydować osoby z dolegliwościami w ciele, które nie mają podłoża chorobowego czy też żyjące w przewlekłym lub ostrym stresie. Odpowiadając na to pytanie, można stwierdzić, bazując na tym, co powiedziano wyżej, że zawsze, w każdym przypadku, kiedy tylko ktoś zgłosi się do psychologa po pomoc. Nie potrafimy przecież wyobrazić sobie sytuacji, że lekarz zaczyna leczenie i przepisywanie leków, bez uprzedniego zbadania pacjenta. Podobnie jest z psychologiem; musi on rozpoznać sytuację życiową ludzi, którzy się do niego zgłaszają, zanim podejmie decyzję o rodzaju pomocy. Bardzo często do psychologa zgłaszają się także osoby ze złymi doświadczeniami z okresu dzieciństwa czy też pogrążone w żałobie. Naprawdę warto.