Jak uzyskać atest na plac zabaw?

Jak uzyskać atest na plac zabaw?

Jak uzyskać atest na plac zabaw? W dzisiejszych czasach bardzo popularne stało się pozyskiwanie własnych placów zabaw. Prywatne place zabaw można znaleźć już nie tylko na osiedlach mieszkaniowych, które zostało niedawno wybudowane, ale również na otwartych przestrzeniach w środku miasta. Prywatne place zabaw charakteryzują się również tym, iż są uznawane za stosunkowo bezpieczne, bowiem nie ma możliwości, aby przebywały na nich osoby niepożądane, których działania mogłyby w sposób negatywny wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych.

Aczkolwiek należy pamiętać, iż sam pomysł o otwarciu własnego placu zabaw nie wystarczy. Bowiem w myśl wielu przepisów obowiązujących w polskim systemie prawnym, place zabaw, aby mogły w sposób legalny funkcjonować powinny posiadać odpowiedni atest. Posiadanie takiego atestu jest przede wszystkim bardzo istotne, bowiem chodzi w tym przypadku przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci, przebywających w takim miejscu. W związku z tym, postanowiliśmy przedstawić Państwu kilka kluczowych informacji odnośnie tego, jak w odpowiedni sposób można uzyskać taki atest na plac zabaw. Mamy nadzieję, iż informacje przez nas przedstawione okażą się dla Państwa bardzo pomoce. Zapraszamy!

Jakie wymogi powinny spełniać place zabaw, aby móc uzyskać odpowiedni atest?

Jak uzyskać atest na plac zabaw?Otóż, jeżeli chodzi o kwestię tego, jakie warunki przede wszystkim powinny spełniać place zabaw, aby móc uzyskać odpowiedni atest należy w szczególności powiedzieć to, że powinny one spełniać bardzo rygorystyczne warunki. I to właśnie dlatego, w większości przypadku, niektórym placom zabaw jest trudno zdobyć taki atest, ze względu na to, że nie spełniają one wszystkim szczegółowych norm, które poświadczałyby bezpieczeństwo takiego miejsca, w takim stopniu, aby móc posiadać taki dokument, jakim jest atest placu zabaw. Aczkolwiek uzyskanie takiego poświadczenia z drugiej stronie nie jest również czymś nieosiągalnym. Bowiem należy pamiętać przede wszystkim to, że w pierwszej kolejności zostają sprawdzone takie elementy, które w dużej mierze odnoszą się między innymi do ewentualnego ryzyka wystąpienia ryzyka zakleszczenia się danej części ciała przez dziecka bawiące się na takim placu zabaw, jak również elementy odnoszące się przede wszystkim do bezpieczeństwa oraz stabilności wszystkich urządzeń technicznych, które na danym placu zabaw się znajdują. W związku z tym, jeżeli nastąpią jakiekolwiek, nawet te najmniejsze uchybienia to właściciel takiego placu zabaw może przez jakiś czas zapomnieć o uzyskaniu takiego atestu. Aczkolwiek ma możliwość ponownego wnioskowania o jego uzyskanie, jeżeli wyeliminuje wszystkie niepożądane aspekty związane z jego placem zabaw. Chodzi tutaj przede wszystkim o poprawę jakości urządzeń technicznych znajdujących się w takim miejscu.

Czy zdarzają się sytuacje, podczas których nadużywa się certyfikatów odnośnie placów zabaw?

wewnętrzne place zabawIstnieje wiele przypadków, podczas których nadużywało się certyfikatów placów zabaw. I to właśnie z tego powodu, certyfikaty takie są w chwili obecnej wydawane w sposób o wiele bardziej rozsądny. Należy również zaznaczyć przede wszystkim to, że postępowanie takie wynikało w dużej mierze z tego, iż osoby kupujące dany plac zabaw nie były w stanie w stanie w jakikolwiek sposób poddać merytorycznej weryfikacji wszystkich zdobytych dokumentów podczas takiego odbioru. Aczkolwiek należy dodać, iż w żadnej sytuacji nie przyczynia się to do zmiany faktu, iż pełną odpowiedzialność za możliwość pojawienia się potencjalnego wypadku na placu zabaw oczywiście ponosi fałszerz.

Co należy zaliczyć do najczęściej pojawiających się nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem placów zabaw?

Otóż, do najczęściej pojawiających się nieprawidłowości związanych z prowadzeniem placów zabaw należy zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak:

  • występowanie zbyt twardy siedzeń na urządzeniach służących do zabawy dzieciom
  • występowanie bardzo niebezpiecznych elementów związanych z ogólną konstrukcją danych urządzeń
  • występowanie niebezpiecznych zakleszczeń odnoszących się do urządzeń technicznych na placu zabaw
  • występowanie zbyt niskiej statyczności urządzeń mieszczących się danym placu zabaw
  • występowanie problemu związanego z niedostatecznie częstym przeglądem urządzeń znajdujących się na placu zabaw
  • występowanie problemu związanego przede wszystkim z brakiem wymaganych instrukcji, które tyczyły się by tego, w jaki sposób powinno się zachować bezpieczeństwo na danym placu zabaw

Przy czym, należy pamiętać, że powyżej wymienione kwestie są wyłącznie najczęściej występującymi przypadkami na placu zabaw. Aczkolwiek w rzeczywistości przypadków, które w sposób znaczący odbiegają od normy jest znacznie więcej. Trzeba również pamiętać przede wszystkim o tym, że całkowite staranie się wyeliminowania tych niepożądanych aspektów w pełni przyczynia się do znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa na placu zabaw w stosunku do dzieci. A jak powszechnie wiadomo, w miejscach takich przebywają w większości przypadków najmłodsi, których wiek z reguły nie przekracza pięciu lat.