Jak zmusić alkoholika do leczenia?

Jak zmusić alkoholika do leczenia?

Jak zmusić alkoholika do leczenia? Alkoholizm jest to bardzo poważna choroba, która wynika z uzależnienia osoby chorej od substancji psychoaktywnej, czyli od alkoholu etylowego. Alkoholizm niesie ze sobą bardzo poważne szkody zdrowotne, psychiczne, rodzinne oraz społeczne. Często alkohol jest powodem tego, że ludzie wypadają poza nawias społeczny, niszczą swoje rodziny, wpadają w konflikt z prawem, a nierzadko tracą życie. Z tego to powodu, jeśli ktoś zauważa u siebie problem z alkoholem, powinien poddać się leczeniu, które pozwoli mu na normalne funkcjonowanie. Czy można zmusić alkoholika do leczenia oraz jak zmusić alkoholika do leczenia? Są to bardzo ważne pytania, na które sobie odpowiemy.

Dlaczego popadamy w alkoholizm?

Zanim opowiemy sobie o tym, jak zmusić alkoholika do leczenia oraz czy jest to w ogóle możliwe, powiedzmy sobie o tym, dlaczego w ogóle popadamy w alkoholizm. Alkohol etylowy jest to substancja powszechnie występująca w naszym otoczeniu. Spożywamy ją pod postacią różnych tak zwanych napojów wyskokowych. Nasza narodowa kultura picia, nie zachęca do pozostawania w trzeźwości. Nie mówimy tutaj o tym, że bycie pod dużym wpływem alkoholu jest tolerowane, ale alkohol towarzyszy nam na niemal każdym kroku. Każda okazja na przykład rodzinna może być okazją do wypicia piwa, wina lub wódki. Niestety sprawa to wrażenia tego, że alkohol to coś zupełnie normalnego oraz niegroźnego.

Alkohol etylowy jest mocno zakorzeniony w kulturze europejskiej, ale nie jest to niegroźna substancja. Jest to substancja psychoaktywna, która działa depresyjnie, a dodatkowo ma właściwości uzależniające, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Biorąc pod uwagę takie wytyczne, niektóre kategorie odnośnie do substancji psychoaktywnych, klasyfikują alkohol jako twardy narkotyk. Jeśli połączymy to wszystko, czyli dostępność alkoholu, kulturę picia oraz akceptację społeczną do spożywania alkoholu, to okazuje się, że zostać alkoholikiem wcale nie jest trudno.

Jak zmusić alkoholika do leczenia?

Jak zmusić alkoholika do leczenia?
Jak zmusić alkoholika do leczenia?

Opowiemy sobie teraz o tym, jak zmusić alkoholika do leczenia, a następnie opowiemy sobie o tym, jaki może dać to efekt. Polskie prawo wyklucza skierowanie kogokolwiek na przymusowe leczenie. Wynika to wprost z konstytucji, ale dopuszcza również jeden wyjątek. Wyjątek ten wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i dopuszcza przymusowe umieszczenie osoby uzależnionej w ośrodku leczenia alkoholizmu. Kiedy chcemy daną osobę (najczęściej kogoś bliskiego, choć niekoniecznie, ponieważ o przymusowe leczenie może wystąpić każdy) skierować na przymusowe leczenie, wówczas musimy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy, a następnie to gmina w naszym imieniu występuje do sądu rejonowego, o przymusowe skierowanie osoby uzależnionej na leczenie. Przyczyny, z których sąd może skierować taką osobę do ośrodka, to na przykład zagrażanie samemu sobie oraz otoczeniu, notoryczne zakłócanie porządku publicznego oraz doprowadzanie do rozkładu rodziny.

Pytanie w tym wszystkim najważniejsze brzmi, czy takie przymusowe leczenie faktycznie da efekty. Odpowiedź niestety nie napawa optymizmem. Zdecydowana większość osób skierowanych na leczenie, po jego zakończeniu wraca do picia. Jak wspomniano zdecydowana większość, czyli nie wszyscy, więc warto próbować, ale kiedy decydujemy się na taki krok dobrze, aby mieć tego świadomość.

Pomocą w wychodzeniu z nałogu może być wszywka esperal w Poznaniu.

Psychologowie podkreślają, że aby osoba uzależniona podjęła skuteczną próbę wyjścia z nałogu, konieczna jest osobista wola i chęć osoby uzależnionej. Osoby skierowywane przymusowo, zazwyczaj tych cech nie posiadają, a leczenie traktują jako niesprawiedliwą karę. Jedynie niewielka część leczonych w taki sposób, w trakcie leczenia dostrzega, że picie było dla nich oraz ich rodzin czymś, co działało niszcząco.

Co, jeśli nie leczenie przymusowe?

Jeżeli nie działa leczenie przymusowe, to co można zrobić? Odpowiedź jest dość prosta. Należy przestać wspierać osobę uzależnioną w trwaniu w nałogu. Brzmi to niedorzecznie, ale większość bliskich nieświadomie to robi. Tłumaczenie bliskich przed rodziną oraz znajomymi, wybaczanie ciągłych długów oraz epizodów czy ciągów alkoholowych, z nadzieją, że to ostatni raz, pogarszają zazwyczaj sytuację osoby uzależnionej, która nie jest w stanie poprawnie ocenić swojego zachowania. Zazwyczaj bardziej zdecydowane działania przychodzą na tyle późno, że uzależnienie nie są w stanie w ogóle powiązać tych działań, z własnymi czynami, ale raczej upatrują się ich przyczyn w bliskich. Jeżeli wystarczająco szybko będziemy umieć zareagować w odpowiedni sposób, to osoba z problemem alkoholowym będzie w stanie zauważyć problem, zanim stanie się do tego całkowicie niezdolna. Musimy pamiętać, że alkoholik silnie uzależniony fizycznie, zrobi wszystko dla kolejnych dawek alkoholu.

Inną sprawą, jaką można zrobić, aby chronić przede wszystkim siebie, jest ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej. Osoba taka, jeśli jest w stadium patologicznym picia, nie jest w stanie w żaden sposób się kontrolować, włączając w to finanse, które często są wspólne. Nie są to rzadkie przypadki, kiedy całe rodziny wpadają w długi z winy jednego człowieka, który jest uzależniony od alkoholu.