Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy

Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy

Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy – bezrobocie w Polsce od kilku lat utrzymuje się na poziomie 5-7%. Jest pozytywny trend społeczny, który jednak niezbyt cieszy pracodawców, którzy miesiącami nie mogą znaleźć pracowników. Brak rąk do pracy widać przede wszystkim w takich branżach jak: obróbka metali, rolnictwo, budownictwo, hotelarstwo (głównie pracownicy niższego szczebla), pielęgniarki i lekarze. Przyczyną takiego stanu rzeczy są niskie zarobki, czasami trudne warunki pracy i emigracja. Luki w tych branżach uzupełniają Ukraińcy.

Załamanie się rynku pracy

Transfery socjalne,  zapaść szkolnictwa zawodowego, coraz większe oczekiwania finansowe, wyjazdy do pracy za granicę spowodowały, że brakuje osób do pracy. Młodzi ludzie nie garną się do pracy fizycznej, w wielu zawodach brakuje wymiany pokoleniowej. Polacy widzą dysproporcje między zarobkami w innych krajach Unii Europejskiej a Polską  i wolą wyjechać za granicę do pracy. Pracodawcy, choć oferują coraz większe stawki, pakiety szkoleń i ubezpieczeń medycznych, SPA, karnety na siłownię, mają problem, aby znaleźć wykwalifikowanych pracowników. Nastał rynek pracownika, w którym to osoby zatrudnione muszą być zadowolone z zaproponowanych warunków pracy i płacy. Agencje pracy Szczecin zauważyły coraz większe oczekiwania finansowe młodych ludzi.

Sytuacja na Ukrainie

Sprostanie oczekiwaniom polskiego pracodawcy w kwestii wysłania najlepszych, wykwalifikowanych pracowników to trudne i bardzo odpowiedzialne zadanie. Agencje pracy Szczecin znalazły wyjście z tej patowej sytuacji – zatrudnianie pracowników ze wschodu: z Ukrainy i Białorusi. Ukraińcy chętnie składają dokumenty aplikacyjne w agencji pracy Szczecin. Sytuacja w ich kraju jest bardzo trudna – wysokie bezrobocie i małe zarobki zmuszają pracowników ukraińskich do rozglądania się za pracą za granicą. Polska należy do ich ulubionych kierunków, ponieważ oba państwa graniczą ze sobą, mają wspólne momenty w historii. Wielu Ukraińców ma rodziny w Polsce, dzięki czemu łatwiej znaleźć im pracę. Polska jest dla Ukraińców atrakcyjnym krajem.  Najniższe wynagrodzenie w Polsce jest prawie dwukrotnie wyższe od średniego wynagrodzenia na Ukrainie. Obywatel Ukrainy za pensję zarobioną w Polsce może pracować tutaj przez kolejny miesiąc i wysyłać pieniądze rodzinie.

Pracowici Ukraińcy

Pracownicy z Ukrainy uchodzą za osoby pracowite, dbające o stanowisko pracy, chętnie pracują w dni wolne. Dlatego agencje pracy Szczecin chętnie zatrudniają Ukraińców i proponują ich pracę polskim pracodawcom. Mieszkańcy Ukrainy korzystają z dobrej koniunktury i stawiają większe oczekiwania finansowe, choć i tak niższe niż w Polaków.  Ukraińcy najczęściej są zainteresowani pracą fizyczną, głównie w budownictwie, przy mniej skomplikowanych pracach na taśmie produkcyjnej i w rolnictwie. Polska służba zdrowia, z powodu niedoboru lekarzy i pielęgniarek, chętnie składa oferty ukraińskim pracownikom medycznym.

Formalności związane z zatrudnieniem cudzoziemca

Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy
Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy

Cudzoziemcy pochodzący z takich krajów jak: Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja nie muszą posiadać zezwolenia na pracę w Polsce. Mogą oni podejmować na krótko pracę w Polsce w okresie do pół roku, w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Oznacza, że obcokrajowcy mieszkający w wymienionych powyżej krajach mogą pracować w Polsce przez 6 miesięcy i na następne pół roku muszą wrócić do swojego kraju. Agencja pracy Szczecin pomaga Ukraińcom i innym cudzoziemcom w załatwieniu legalnej pracy w Polsce. W tym celu składa oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w najbliższym siedzibie firmy powiatowym urzędzie pracy. Oświadczenie zawiera dane pracodawcy, pracownika i informacje o rodzaju proponowanej pracy. Powiatowy urząd pracy wpisuje takie oświadczenie do ewidencji oświadczeń. Agencja pracy Szczecin musi przekazać oryginał oświadczenia cudzoziemcowi, ponieważ dokument jest podstawą do  uzyskania wizy. O rozpoczęciu pracy przez obcokrajowca pracodawca ma obowiązek poinformować urząd pracy. Agencja pracy Szczecin podpisuje z pracownikiem umowę. Jest ona taka sama, jak w przypadku polskich pracowników. Pracownika z Ukrainy trzeba zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i stosować wobec niego przepisy kodeksu pracy. Firma musi przechowywać wizę lub jej kopię przez cały okres zatrudnienia pracownika z Ukrainy.

Dłuższa praca w Polsce

Jeżeli pracodawca planuje zatrudnienie pracownika z Ukrainy na dłużej, to po upływie 3 miesięcy wykonywania obecnej pracy przez cudzoziemca, musi zwrócić się do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę, które można uzyskać na okres trzech lat, bez dodatkowych, kłopotliwych formalności.

Emigracja zarobkowa pracowników ze wschodniej Europy do Polski jest faktem. Od wielu lat ich liczba wzrasta. Korzysta na tym polska gospodarka, ponieważ wypełniają oni lukę na naszym rynku pracy. Ukraińcy traktują Polskę jako przystanek na drodze do pracy w Niemczech i w Czechach. Chcą zdobyć doświadczenie w kraju unijnym, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w państwach, gdzie zarobki są jeszcze wyższe niż w Polsce.