Wentylacja mechaniczna z rekuperacją a koszty

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją a koszty

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją a koszty: inwestycja w dom jednorodzinny składa się z wielu etapów i nie jest to łatwe przedsięwzięcie. Dodatkowo każdy błąd może drogo kosztować. Z tego powodu tak istotne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy. Oznacza ona mniej błędów, a więc również mniej problemów w przyszłości. Różne możliwości, a  więc także całkowicie odmienne stanowisko powoduje występowanie wielu źródeł ciepła. Cały system zarządzania taką energią nie opiera się jednak tylko o jej wytwarzanie.

W praktyce niezwykle istotne jest zapotrzebowanie na ciepło domu jednorodzinnego. Obniżamy go choćby poprzez zastosowanie izolacji o wysokim współczynniku oporu cieplnego. Nie możemy jednak nie brać pod uwagę tak ciekawej technologii, jaką jest wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Jest to szansa na późniejsze obniżenie kosztów na ogrzewanie. Ponadto ważne są również pozostałe zalety, które zostaną przedstawione później. Skupimy się przede wszystkim na tym, ile kosztuje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła?

Koszty wentylacji mechanicznej

Koszty zawsze należy rozpatrywać w dwóch kategoriach, z których wnioskujemy o kolejnym parametrze. W pierwszej kolejności uwzględniamy to, ile musimy zapłacić na początku. Szczególnie że etap budowy domu jest kosztowny i długotrwały, a więc również wyczerpujący dla domowego budżetu. Warto do tego dodać, że system rekuperacji jest najtańszy, jeśli zostanie przewidziany na etapie budowy domu. W drugiej kolejności należy rozpatrywać koszty wykorzystania danej technologii. Na tej podstawie można z kolei obliczyć okres zwrotu inwestycji. Jest to ważny parametr, ponieważ pozwoli on określić, kiedy finansowo zaczniemy zyskiwać na danej technologii.

Koszty, które musimy ponieść od razu

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją a koszty
Wentylacja mechaniczna z rekuperacją a koszty

Montaż rekuperacji to konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na początku. Z tego powodu wiele osób rezygnuje z tej formy, co ogranicza późniejsze możliwości korzystania (również finansowe). Ile dokładnie musimy zapłacić? Trudno określić to bardzo precyzyjnie, ponieważ zależy choćby od kubatury budynku (tak naprawdę od zapotrzebowania na ciepło, ale istnieje silna korelacja pomiędzy tymi kwestiami) oraz od efektywności. Nie można też zapomnieć o samej jakości wykonania. Z tego powodu najskuteczniejsze okazuje się podanie szerokiego przedziału od 17000 do 35000 zł. Największą część kosztów stanowi sam rekuperator, który stanowi najważniejszą część całego systemu. Instalacji rekuperacji to również orurowanie czy miejsca poboru oraz odprowadzania powietrze (odpowiednio czerpnia i wyrzutnia). Jak jednak ma się to w odniesieniu do eksploatacji i pozostałych korzyści?

Koszty wykorzystania systemu rekuperacji

Należy je odnieść w kontekście do zysków. Nie zmienia to jednak faktu, że wykorzystanie wentylacji mechanicznej nie jest darmowe. Koszty wykorzystania tej technologii sprowadzają się do zużywania filtrów oraz wykorzystania energii elektrycznej. W pierwszym przypadku prowadzi to jednak do dodatkowej korzyści w postaci uzyskania w domu jednorodzinnym powietrza wyższej jakości. Drugim kosztem jest wykorzystanie energii elektrycznej. Najczęściej te dwa czynniki kosztują razem około 300-400 złotych w skali roku. Jest to jednak nieproporcjonalne z obniżeniem zapotrzebowania na ciepło tzn. rekuperacja sprawia, że powietrze jest wstępnie ogrzane. Z tego powodu wymaga znacznie mniejszego zużycia opału. Ostatecznie w każdym miesiącu grzewczym dochodzi do uzysków.

Okres zwrotu

Okres zwrotu całej inwestycji wynosi najczęściej od 8 do 10 lat. Oznacza to, że zyski każdego miesiąca są znaczące. Pamiętajmy, że po tych 8 lub 10 latach pozostaje nadal sprawny system. Prawdopodobnie będzie on służył jeszcze kilkanaście lat. Ponadto występują również dodatkowe korzyści. Należy do nich wcześniej wspomniane dostarczanie oczyszczonego powietrza. Nie możemy jednak zapominać o możliwości dostarczania optymalnej ilości. To wprost prowadzi do podwyższenia komfortu. Finansowy punkt widzenia jest jednym z najważniejszych, ale nie można zapominać o pozostałych kwestiach. Koszt rekuperacji należy więc rozpatrywać w szerszym znaczeniu niż w odniesieniu wyłącznie do okresu zwrotu. Uwzględniając jednak nawet tylko ten czynnik, byłaby to interesująca technologia.

Ogólne informacje o kosztach

Koszty należy rozpatrywać w kontekście inwestycji oraz późniejszej pracy samego urządzenia. Później należy to skonfrontować z kosztami, które zostałyby poniesione, jeśli dana technologia nie byłaby zastosowana. Obecnie koszt inwestycji wynosi najczęściej od 17000 do 35000 złotych. Jest to szeroki przedział i najczęściej rzeczywiste ceny będą w okolicy środka tego przedziału. Same koszty eksploatacyjne najczęściej wynoszą niewiele, ponieważ 300-400 złotych w skali roku. Najważniejszą część stanowią tutaj same filtry oraz wykorzystanie energii elektrycznej. Oszczędności w zakresie obniżenia zużycia paliwa są jednak tak znaczące, że najczęściej okres zwrotu wynosi od 8 do 10 lat. Nie jest to jednak łatwe do określenia, ponieważ zależy silnie od tego, do jakiej technologii porównujemy. Przykładowo ciepło uzyskiwane z zastosowania pompy ciepła będzie tańsze niż w przypadku wykorzystania pieca gazowego. Nie możemy jednak nie brać pod uwagę zalet pozafinansowych, ponieważ w takiej sytuacji obraz byłby niepełny.