Wszystko o polisie ubezpieczeniowej dla przewoźników - warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie?

Wszystko o polisie ubezpieczeniowej dla przewoźników – warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie?

Wszystko o polisie ubezpieczeniowej dla przewoźników – warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie? Każda forma dodatkowego ubezpieczenia od szkody powstałej w transporcie towaru jest cennym wsparciem w momencie, gdy już taki wypadek się wydarzy. Dlatego rozsądnie jest skorzystać z możliwości jakie daje polisa ubezpieczeniowa OCP przewoźnika – jakie są najważniejsze zasady, i kto powinien pomyśleć o jej zakupie?

Czy polisa ubezpieczeniowa dla przewoźników jest obowiązkowa?

Jako że umowa zawarta między usługodawcą a kontrahentem będącym właścicielem zawiera zwykle szczegółowe informacje na temat tego, iż za towar w trakcie przewozu odpowiada bezpośrednio przewoźnik, to właśnie on powinien zadbać o swoje możliwości ubezpieczenia na wypadek nieprzewidzianej sytuacji losowej.

Polisa OCP nie jest jednak obowiązkowa – nie reguluje jej w żaden sposób prawo, a jest to jedynie dobrowolna możliwość ubezpieczenia. OCP przewoźnika zapewnia mu możliwość sfinansowania odszkodowania dla właściciela towaru, który w trakcie transportu z jakiegoś powodu ulegnie uszkodzeniu – np. wydarzy się wypadek, towar zniszczy się w naczepie samochodu przez nieodpowiednio zapewnione zabezpieczenia. Polisa tego typu jest zatem dobrym pomysłem dla firm świadczących usługi transportowe, które nie chcą ponosić kosztów odszkodowania za uszkodzenie towaru, co nie było spowodowane bezpośrednio przez nich. Daje to spore poczucie bezpieczeństwa zarówno jednej jak i drugiej stronie transakcji i jest powodem zapytań kontrahentów zainteresowanych usługą transportu – mają oni wtedy pewność, że w razie uszkodzenia towaru bez problemu otrzymają należne odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Co zawierają klasyczne polisy OCP?

Towarzystwa ubezpieczeniowe obecne na rynku mają mnóstwo ofert polis dedykowanych stricte przewoźnikom, niektóre jednak różnią się pod względem ilości klauzul i restrykcji jakie obowiązkowo musi spełnić ubezpieczony, by w razie potrzeby móc otrzymać pozytywne rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie dla swojego klienta. Najczęściej spotykane w takich umowach są przede wszystkim listy towarów których ubezpieczenie OCP przewoźnika nie obejmie, np. zabytkowe towary czy niektóre leki. Wynika to często z przekraczającej możliwą kwotę ubezpieczenia wartości takich dóbr, co w przypadku konieczności wypłacenia zadośćuczynienia mogłoby oznaczać bankructwo Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

W umowie o ubezpieczenie przewoźnika znajdziemy również informacje o zakresie wypadków lub przyczyn, z powodów jakich zostanie wypłacone odszkodowanie, a jakie przypadki nie kwalifikują się do pozytywnego rozpatrzenia. Polisy różnią się miedzy sobą względem dopasowania do firmy transportowej i liczebności floty, dlatego ostateczny miesięczny koszt opłaty takiego ubezpieczenia jest trudny do ogólnego określenia dla wszystkich. Im więcej samochodów objętych ubezpieczeniem, tym oczywiście większa kwota do opłacenia w skali miesiąca.

Zobacz również:

Jak nie dać się nabrać przy wyborze polisy?

Pierwszą i podstawową zasadą jest dokładne czytanie całej umowy wraz z dodatkowymi aneksami czy klauzulami, które zawierają kluczowe informacje na temat faktycznej przydatności polisy. Może zdarzyć się, że ubezpieczyciel ustalając górną granicę możliwej do wypłacenia kwoty odszkodowania będzie rościł sobie prawo do odjęcia kwoty wypłaconej od tej maksymalnej, przez co w przypadku kolejnego wypadku polisa OCP przewoźnika https://www.nectum.pl/czym-jest-polisa-dla-firm-transportowych/ nie pokryje już całości wyrządzonych szkód.

Nie jest to korzystne rozwiązanie szczególnie patrząc przez pryzmat dużych firm transportowych które posiadają dużą flotę i ciągłe zlecenia po całej Europie, a prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku jest bardzo duże przez ilość kursów. Należy zwrócić również uwagę na wymagania, jakie stawia ubezpieczyciel firmie transportowej – by wypłacić odszkodowanie za np. kradzież lub rabunek, np. wymagane są postoje w miejscach monitorowanych, oświetlonych i nadzorowanych. Lista nakazów i zakazów może być długa, jednak jeśli warunki polisy OCP przewoźnika jest faktycznie korzysta, wdrożenie tych zaleceń może być bardziej opłacalne, niż późniejsza konieczność wypłacania odszkodowania z własnej kieszeni.

Interesuj Cię temat: Ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej – przeczytasz tutaj: https://www.fullpolisa.pl/ubezpieczenie-firmy-od-odpowiedzialnosci-cywilnej/

Szukanie najlepszych ofert – jak działać?

Wszystko o polisie ubezpieczeniowej dla przewoźników - warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie?
Wszystko o polisie ubezpieczeniowej dla przewoźników – warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie?

Najlepszym miejscem do porównywania ofert polis ubezpieczeniowych dla firm transportowych jest oczywiście Internet – tam można w najszybszy i najprostszy sposób porównać popularne oferty dedykowane przewoźnikom. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nie wszystkie oferty nadają się do profilu działalności, jaką prowadzimy. Mniejsze firmy działające na terenie Polski mogą liczyć np. na inne warunki polisy niżeli miałyby to być duże transportowe przedsiębiorstwa robiące setki kursów dziennie po całej Europie.

Ryzyko wystąpienia wypadku jest w tym przypadku adekwatne do liczebności floty, jednak wciąż da się znaleźć optymalną wersję polisy która zapewni oczekiwane ubezpieczenie i wypłatę odszkodowania w razie konieczności. Spotkanie z przedstawicielami danych Towarzystw Ubezpieczeniowych również jest dobrym pomysłem – ustalenie szczegółów i negocjacje oferty mogą być dla nas bardzo owocne.